Montessoriförskolan Ekorren

Montessoriförskolan Ekorren Ett litet föräldrarkooperativ i Handen

ekorrenhaninge.se

Ett litet föräldrarkooperativ i Handen. På Montessoriförskolan Ekorren vistas barn i åldrarna 1-5 år på tre avdelningar, Kotten, Granen och Ekorren. Pedagogernas vision är att barnen ska få vistas i en stimulerande montessorimiljö där de ges möjlighet till glädje, nyfikenhet och kunskap. Våra värdeord; Trygghet, demokrati och respekt skall genomsyra den dagliga verksamheten. Vår strävan är att barnen ska erhålla kunskaper och färdigheter som de kan bygga vidare på, ett fundament för ett livslångt lärande, med montessoripedagogiken som grund.

Vårt uppdrag

Det här var ett pro bono arbete. Vår son, Chris går på Montessoriförskolan Ekorren och eftersom det är ett föräldrarkooperativ alla föräldrar måste bidra med något arbete. Vi, familjen Gainar tog på oss att bygga om förskolans webbplats samt ta fotografier som används på hemsidan.